HomeIphigenia in Tauris → Fifth act, scene V

Iphigenia in Tauris: Fifth act, scene V
Ifigenio en Taŭrido: Akto kvina, sceno kvina

Pylades.
Do not delay! our friends are putting forth
Their final strength, and yielding step by step,
Are slowly driven backward to the sea.
A conference of princes find I here?
Is this the sacred person of the king?

Pilado.
Ne perdu tempon! Jam la lastajn fortojn
La niaj nun kolektis; repaŝante,
Cedante malrapide, ili estas
Premataj en direkto al la maro.
Sed kian paroladon inter princoj
Mi vidas! Tio estas ja sendube
La respektata kapo de la reĝo!

Arkas.
Calmly, as doth become thee, thou dost stand,
O king, surrounded by thine enemies.
Soon their temerity shall be chastis'd;
Their yielding followers fly. Their ship is ours.
Speak but the word, and it is wrapt in flames.

Arkas.
Kviete, kiel ĝi al vi konvenas,
Vi, reĝo, staras kontraŭ malamikoj.
La aroganta entrepreno estos
Punita baldaŭ. La anar' ilia
Falante cedas; jam la ŝipo estas
En niaj manoj. Vi nur vorton diru,
Kaj tuta ĝi en fajro staros.

Thoas.
Go, and command my people to forbear!
Let none annoy the foe while we confer.

(Arkas retires.)

Toas.
Iru,
Al la popol' ordonu trankviliĝi!
Neniu tuŝu nun la malamikojn,
Dum ni parolas!

(Arkas foriras.)

Orestes.
I willingly consent. Go, Pylades!
Collect the remnant of our friends, and wait
The appointed issue of our enterprize.

(Pylades retires.)

Johann Wolfgang von Goethe
Translated by Anna Swanwick

Oresto.
Mi akceptas. Iru,
Amiko mia kara, kaj kolektu
La reston de l' anaro! kaj silente
Atendu, ĝis ni vidos, kian finon
Al niaj faroj la ĉiel' preparis!

(Pilado foriras.)

Johann Wolfgang von Goethe
Tradukis Lejzer Ludwig Zamenhof

Portfolio

Search tool

Thought of the day

"Thought is subversive and revolutionary, destructive and terrible, Thought is merciless to privilege, established institutions, and comfortable habit."

Bertrand Russell

Newsletter Subscribe