HomeIphigenia in Tauris → Third act, scene II

Iphigenia in Tauris: Third act, scene II
Ifigenio en Taŭrido: Akto tria, sceno dua

Orestes
Give yet another! reach from Lethe's stream
The last reviving draught of cool refreshment!
Soon shall its waters in my bosom still
Life's fitful fever; and my spirit then
Adown oblivion's stream shall glide to you,
Ye spirits, shrouded in eternal mist.
With tranquil pleasure in your deep repose
A weary son of earth may lave his soul!
What whisp'ring sounds pervade the dreary grove?
What hollow murmurs haunt its twilight gloom?
They gather round to view the stranger guest!
Who are yon troop in high communion met,
Like an assembl'd family of princes?
They mingle peacefully, of every age,
And either sex, yet are their godlike forms
Cast in a kindred mould. 'Tis they, 'tis they,
The fathers of my race! With Atreus,
In friendly converse glides Thyestes' shade,
And children playfully around them sport.

Oresto.
Ankoraŭ unu! Donu do al mi
El Leta akvo lastan refreŝigan
Kalikon! Baldaŭ el la brust' elnaĝos
La lasta konvulsio de la vivo.
Tre baldaŭ la spirito mia fluos
Trankvile al la fonto de forgeso,
Al vi, fantomoj, al nebul' eterna.
Permesu, ke en via mezo trovu
Ripozon la pelita fil' de l' tero!
Mi aŭdas murmureton en la branĉoj,
El la krepusko venas ia bruo...
La novan gaston vidi ili venas!
Ha, kia estas la anaro, kiu
Majeste iras, kvazaŭ princa domo?
Maljunaj, junaj, viroj kaj virinoj
Kviete marŝas. Disimilaj ŝajnas
Pasantaj la fantomoj. Jes, mi vidas,
Jen la prapatroj de la domo mia.
Atreo marŝas pace kun Tiesto;
La knaboj gaje ludas ĉirkaŭ ili.

Is there no enmity among you now?
And is revenge extinguish'd with the sun?
I then am welcome, and may hope to join
Your solemn company. My fathers, hail!
Orestes, last descendant of your race,
Salutes you. What ye sow'd, that hath he reap'd
Laden with curses he descends to you.
But burdens here are lighter far to bear.
Receive him, oh, receive him in your circle!
Thee, Atreus, I revere, and thee, Thyestes:
Here all are free from enmity and hate.
Show me my father, whom I only once
In life beheld. Art thou my father, thou,
My mother leading thus familiarly?
Dares Clytemnestra reach her hand to thee;
Then may Orestes also draw near her,
And say, behold thy son! My ancestors,
Behold your son, and bid him welcome here,
Among the sons of ancient Tantalus,
A kind salute on earth was murder's watchword,
And all their joys commence beyond the grave.
Ye welcome me! Ye bid me join your circle!
Oh, lead me to my honour'd ancestor!
Where is the aged hero? that I may
Behold the dear, the venerable head,
Of him, who with the gods in council sat.
You seem to shudder and to turn away?
What may this mean? Suffers the godlike man?
Alas! the mighty gods, with ruthless hate,
To his heroic breast, with brazen chains,
Have cruel pangs indissolubly bound.

Johann Wolfgang von Goethe
Translated by Anna Swanwick

Ĉu vin jam plu malpaco ne disigas?
Ĉu kune kun la lumo de la suno
La venĝo estingiĝis? Tiam min
Vi ankaŭ ja akceptos kaj mi povos
Aliĝi al solena via marŝo.
Bonvenon, patroj! Vin salutas Oresto,
La lasta viro de via gento;
Kion vi semis, li ĝin rikoltis:
Kun ŝarĝ' de malbeno li iras malsupren.
Sed malpli ĉi tie pezas la ŝarĝoj.
Prenu lin, prenu en vian anaron!
Mi estimas Atreon, mi estimas Tieston:
Ĉi tie ni ĉiuj perdis malamon.—
Al mi montru la patron, kiun mi vidis
Nur unu fojon en mia vivo!
Ĉu vi ĝi estas, la patro mia?
Kaj la patrinon vi ame kondukas?
Se donas la manon al vi Klitemnestro,
Tiam ankaŭ Oresto povas alpaŝi
Kaj diri al ŝi: vian filon rigardu!—
Vidu ambaŭ la filon! Akceptu lin bone!
Sur tero ja estis salut' de mortigo
La vorto signala en nia domo,
Kaj siajn ĝojojn la gento Tantala
Trovis nur transe de l' nokto eterna.
Vi vokas: Bonvenon! vi min akceptas!
Min konduku, mi petas, al la maljunulo,
Al la patro de l' gento! Kie li estas?
Mi volas lin vidi, la kapon la karan,
La adoratan, kiu sidadis
En konsiliĝ' kun la dioj senmortaj.
Ŝajnas, vi tremas, vi vin deturnas?
Ĉu li suferas, la diosimila?
Ho ve! la plej altaj la potenculoj
Per feraj ĉenoj la bruston heroan
Por teruraj turmentoj alforĝis!

Johann Wolfgang von Goethe
Tradukis Lejzer Ludwig Zamenhof

Portfolio

Search tool

Thought of the day

"Thought is subversive and revolutionary, destructive and terrible, Thought is merciless to privilege, established institutions, and comfortable habit."

Bertrand Russell

Newsletter Subscribe